Miễn trừ trách nhiệm

 1. MU9 chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời về những nội dung các trang web được kết nối với một hay bất kì trang web bên ngoài.
 2. KHi người chơi sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể sẽ bị dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc với cá nhân ở một số quốc gia. MU9 chúng tôi không có ý định áp dụng mạng lưới này cho những cá nhận ở một quốc gia mà những hoạt động liên quan đến cá cược là bất hợp pháp.
 3. Khách hàng của MU9 phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Khách hàng sẽ là bên phải chịu hết mọi rủi ro và lợi nhuận, chúng đã được thể hiện từ mối quan tâm của quý khách cũng như những sự hiểu biết và hỗ trợ của quý khách đối với nhà cái MU9. Khách hàng cần phải được xác nhận rằng điều khoản này là hợp pháp và sẽ khả thi.
 4. Nhữngrò chơi trực tuyến và những trò chơi không trực tuyến là hợp pháp dựa theo một số quy tắc nhất định của pháp luật. Công ty chúng tôi không khuyến khích các bạn tham gia vào các dịch vụ của MU9 nếu như các bạn cảm thấy nó không hợp pháp theo quy định cờ bạc của pháp luật của chính địa phương. Ở một số quốc gia, cá cược được xem là hành vi bất hợp pháp. Khách hàng là người có trách nhiệm đảm bảo rằng bất cứ lúc nào hành vi cá cược của các bạn là hợp pháp tại nơi cư trú. MU9 chúng tôi và các đối tác, nhân viên và tất cả các đại lý liên quan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì vi phạm pháp luật địa phương của các quý khách hàng.
 5. Chính quý khách hàng là người phải đáp ứng được độ tuổi pháp lý (giới hạn được độ tuổi hợp pháp tại khu vực cư trú của quý khách) và khi quý khách sử dụng dịch vụ MU9 mà không vi phạm pháp luật ở chính địa phương. Nếu những nhà cái chúng tôi phát hiện khách hàng nào dưới 18 tuổi, nhà cái MU9 có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản trò chơi có liên quan và sẽ không hoàn lại tiền. Quý khách nên thiết lập được tài khoản máy tính để tránh cho việc trẻ em tiếp cận với trò chơi. Chúng tôi sẽ rất tiếc khi phải nói rằng NhacaiMU9info và các đối tác, các nhân viên, các đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ những hành vi vi phạm nào mà được phát sinh từ khách hàng.
 6. Quý khách hàng khi tham gia vào tất cả các dịch vụ của MU9, nếu như quý khách có gặp sự cố về bất cứ trò chơi,hay những phần mềm,những thông tin, hoặc những sự cố kĩ thuật, các vấn đề về trang mạng…(vệ tinh kém, mạng yếu, gián đoạn…) do sơ suất của con người gây ra. Nhà cái MU9 và các đối tác, các nhân viên, các đại lý liên quan không chịu trách nhiệm.
 7. MU9 và tất cả  các đối tác, nhân viên, các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm cho những sự chậm trễ hoặc những việc như không phân phối kịp thời tới các dịch vụ và những thông tin do bên thứ ba cung cấp.
 8. MU9 chúng tôi luôn cố gắng hết sức để có thể cung cấp cho quý khách hàng tất cả các dịch vụ an toàn nhất,những chất lượng cao nhất và đặc biệt là đáng tin cậy nhưng chúng tôi không đảm bảo cung cấp kịp thời và được chính xác, cũng như sự ổn định của dịch vụ khi chắc chắn sẽ có sự tấn công của virus hoặc sâu máy tính.
 9. MU9 chúng tôi sẽ có quyền đỉnh chỉ, chấm dứt, sửa đổi, thâm chí là xóa hoặc thêm dịch vụ ngay lập tức hoặc có thể là vĩnh viễn mà không cần phải thông báo cho khách hàng. Nhà cái MU9 và các đối tác, nhân viên và tất cả các đại lý không chịu trách nhiệm.
 10. Khách hàng nên duy trì trò chơi khi đã có kết nối ổn định với MU9. MU9 và tất cả các đối tác, nhân viên, các đại lý không chịu trách nhiệm cho các trò chơi, những thông tin phản hồi , cũng như các loại trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối bảo vệ do mạng lưới của các quý  khách hàng bất ổn chỉ vì muốn được trả lại tiền cược ban đầu.
 11. Nếu như quý khách hàng cố ý hoặc không cố ý hay tiết lộ thông tin những tài khoản để bên thứ ba đánh cắp tài khoản trò chơi của quý khách dưới bất cứ một hình thức nào, tất cả các thiệt hại mà quý khách hàng phải tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ rất tiếc phải nói rằng nhà cái  MU9 và các đối tác, nhân viên và đại lý sẽ không chịu trách nhiệm.
 12. MU9 sẽ là bên luôn có quyết định cuối cùng trong bất cứ trường hợp nào.

Tìm hiểu thêm: